FUNGSI PUSAT BAKAT DAN INOVASI AKADEMIK (PBIA)

Untuk merealisasikan falsafah ini, PBIA bertanggungjawab dalam menguruskan dua (2) fungsi utama berikut:

1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAKAT AKADEMIK

a) Seksyen Cuti Belajar dan Mobiliti Akademik

 • Urusan permohonan cuti belajar/pelanjutan dan penajaan dan cuti belajar
 • Urusan pemantauan kemajuan pengajian pegawai sedang dan tamat pengajian
 • Urusan bajet dan unjuran cuti belajar
 • Urusan saraan dan kewangan cuti belajar
 • Urusan ganti rugi
 • Urusan cuti pasca kedoktoran, cuti sabatikal, sangkutan akademik dan cuti penyelidikan
 • Setiausaha JK Mobiliti Akademik (JKMA)
 • Urus setia JK Pembangunan Bakat Akademik (JKPBA)
 • Urus setia JK Induk Syarahan Inaugural

b) Seksyen Perjawatan dan Penempatan Akademik

 • Urusan permohonan waran dan bajet perjawatan
 • Urusan pengambilan dan pelantikan ahli akademik
 • Urusan kenaikan pangkat ahli akademik
 • Urusan penempatan ahli akademik
 • Urusan pemetaan bakat akademik
 • Urusan lapor diri ahli akademik
 • Urusan rekod data ahli akademik
 • Setiausaha JK Pemilih Jawatan Akademik
 • Urus setia JK Pemilih Jawatan Utama

c) Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

 • Urusan Pentadbiran Am
 • Urusan Kewangan PTj
 • Setiausaha JK Pengurusan PBIA
 • Setiausaha Mesyuarat Staf PBIA
 • Urus setia sistem atas talian (e-cuti, MyTime, e-OT, e-Claim, e-Latihan, e-Gigi, e-LNPT, e-GL, e-Telefon, e-Borang, e-Pekeliling dll)

 

2. BAHAGIAN PEMERKASAAN BAKAT AKADEMIK

a) Seksyen Penilaian Bakat Akademik

 • Urusan Penilaian Prestasi dan Sasaran Kerja Tahunan Ahli Akademik
 • Urusan pembangunan sistem atas talian (e-Bakat, e-SKT, e-kenaikan Pangkat,e-Konferensi)
 • Urusan Penilaian Kesepakaran
 • Urusan Penganugerahan Ahli Akademik
 • Setiausaha JK PKenaikan Pangkat

b) Seksyen Latihan dan Inovasi Akademik

 • Urusan Latihan Inovasi Akademik
 • Urusan Konferensi dan Latihan Akademik (dalam dan luar Negara)
 • Urusan permohonan dan pemantauan bajet konferensi dan latihan akademik serta latihan Inovasi Akademik
 • Urusan penjanaan pendapatanĀ  Latihan Inovasi Akademik
 • Urusan Laman Web PTj
 • Setiausaha JK Konferensi dan Latihan Akademik (JKKLA)
 • Setiausaha JK Operasi Bakat

Download (PDF, 199KB)